Flore

banba_taba

banba taba (faari)

banba_taba

banba taba (hanseyan)

banba_taba

banba taba (hegayyan)

banba_taba

banba taba (kosuyan)

bisaw

bisaw (1)

bisaw

bisaw (2)

daaray

daaray

garbay_boonu

garbay boonu (1)

garbay_boonu

garbay boonu (2)

garbay_karji

garbay (karji)

garbay_nda_bisaw_karji

garbay nda bisaw karji (kali)

garbayɲaa

garbayɲaa

halam

halam

halam_fita

halam (fita)

halam_kanbe

halam (kanbe)

halam_kore

halam (kore)

haw_deene

haw deene (1)

haw_deene

haw deene (2)

jeejay

jeejay

kangawɲaa

bkangawɲaa (1)

kangawɲaa

kangawɲaa (2)

kangawɲaa(kore)

kangawɲaa (kore)

kangawɲaa

kangawɲaa

karji_menna

karji (menna)

kokoya

kokoya (1)

kokoya

kokoya (2)

kokoya

kokoya (3)

kokoya_boosu

kokoya (boosu)

kokoya_fita

kokoya (fita)

kokoya_kanbe

kokoya (kanbe)

kokoya_karji

kokoya (karji)

kokoya_kore

kokoya (kore)

kongu

kongu

laahoy-boosu

laahoy (boosu)

laahoy-ize

laahoy-ize

labutanda

labutanda

makka-baani

makka-baani (1)

makka-baani

makka-baani (2)

menna

menna

moofaari(arugga)

moofaari (arugga)

moofaari(Fansibeeroo)

moofaari (Fansibeeroo)

sarbu

sarbu

šeegay

šeegay

širiŋ-širiŋ

širiŋ-širiŋ

talhanna_boosu

talhanna boosu (ciray)

talhanna_boosu

talhanna boosu (kaaray)

talhanna

talhanna (ceesoo ga)

teji

teji

tonko-beeri

tonko-beeri

tuntunbaala

tuntunbaala

tuntunbaala-ize

tuntunbaala-ize

waraw(boosu)

waraw (boosu)

baw

daara daara

dawray

farka teli

folli

hansi boy

honko-aru boy

honko-woy boy