Artisanat

aladaa

aladaa

arme_taari

arme taari

bakunga(1)

bakunga (1)

bakunga

bakunga (2)

bakunga_kaaray_zuu

bakunga kaaray(zuu)

bakunga_zuu_kunkunante

bakunga zuu kunkunante

banbani_bibi

banbani bibi

banbani_londi_daabante

banbani londi daabante

baraw

baraw (1)

baraw

baraw (2)

baraw

baraw (3)

baraw

baraw (4)

baraw

baraw (5)

baw_suti

baw suti(habalhabal)-(1)

baw_suti

baw suti (habalhabal) - (2)

boora

boora

ciika

ciika

daala

daala

deegaray

deegaray

dika

dika

dika-ize

dika-ize

dima

dima

faraa-faraa

faraa-faraa

fulaney_waasoo

fulaŋey waasoo

gaaru_jindoo

gaaru jindoo

gaŋa_deegaray

gaŋa (deegaray)

garguna

garguna (1)

garguna

garguna (2)

garguna

garguna (3)

garguna

garguna (4)

garguna

garguna (5)

garguna

garguna (6)

haw_ceekawsoo

haw ceekawsoo

hokondo

hokondo

hugu_daabandi

hugu daabandi

kaala

kaala

kaaray

kaaray

kaatiboo

kaatiboo

karfu

karfu (1)

karfu

karfu (2)

karfu

karfu (3)

karfu

karfu (4)

kongu

kongu

kongu_bibi

kongu bibi

kongu_caaray

kongu caaray

kongu_saalu

kongu saalu

kongu_šeŋante

kongu šeŋante

baraw (konkoma)

baraw (konkoma)

koofu

koofu (1)

koofu

koofu (2)

koyrahugu_daabandi

koyrahugu daabandi

londi

londi

londi_banbani

londi (banbani)

londi_moo saaku

londi (moo saaku)

miyye_kayyan

miyye kayyan

muusa_sentiiroo

muusa sentiiroo

nsoŋo

nsoŋo

ɲaalaa_nbirŋaa

ɲaalaa nbirŋaa

ɲaalaa suutiyoo

ɲaalaa suutiyoo

ɲaalaa_tarma-izoo

ɲaalaa tarma-izoo

aladaa

Seeku (Kaafi hugoo)

suti

suti

taafa-izoo

taafa-izoo

taari

taari

taari_ciryaa

taari ciryaa (guuri)

taari_zuu

taari zuu

tarma-gamaa

tarma-gamaa

waasu

waasu (moo-woy cindi-foo)

waasu

waasu (moo-yagga)