Artisanat

aladaa

aladaa

arme_taari

arme taari

bakunda

bakunda

boora

boora

ciika_cigaaroo

ciika cigaaroo

ciray-bibi-baraw kaaray-baraw ciray-wanzata

ciray-bibi-baraw kaaray-baraw ciray-wanzata

dima

dima

faraa-faraa

faraa-faraa

fulaney_waasoo

fulaney waasoo

gaaru_jindoo

gaaru jindoo

haw_ceekawsoo

haw ceekawsoo

kaala

kaala

kaaray

kaaray

kaatiboo

kaatiboo

muusa_sentiiroo

muusa sentiiroo

nsongo

nsongo

nyalaa_nbirnaa

ɲalaa ŋbirnaa

nyalaa_suttiyoo

ɲalaa suttiyoo

nyalaa_tarma-izoo

ɲalaa tarma-izoo

taafa-izoo

taafa-izoo

tarma-gamaa

tarma-gamaa

waasu-moo-woy cindi-foo

waasu moo woy cindi-foo

waasu-moo-yagga

waasu moo yagga